U Velikoj Britaniji sve obrazovne ustanove prate stroge standarde postavljene od strane vlade, dok se studije u ovoj zemlji smatraju jednim od najprestižnijih i dugi niz godina su predstavljale broj jedan izbor za studente iz Srbije.

Fakulteti u Velikoj Britaniji nude osnovne studije koje traju uglavnom tri godine (u Škotskoj četiri godine). Redovne postdiplomske studije mogu trajati godinu dana i više. Cene studija i troškovi života variraju u zavisnosti od fakulteta koji se bira i grada u kom se fakultet nalazi.

Postoji preko 250 univerziteta u Engleskoj, dok je proces upisa na univerzitet dosta različit od ostatka Evropskih zemalja.

Mali broj studenata posle srpske mature upisuje fakultete u Velikoj Britaniji i to su uglavnom fakulteti strukovnih studija koji su tačno definisani koju oblast je moguće studirati i to su niže rangirani fakulteti.

Ukoliko student želi da upiše bolje rangirane Univerzitete u Velikoj Britaniji to može da učini tako što će upisati jedan od pripremnih programa (npr. Foundation course) koji nude različite obrazovne ustanove.

Upis se obavlja u toku godine četiri puta: Oktobar, za kurseve na univerzitetima u Oksfordu i Kembridžu, ili za većinu kurseva iz medicine, veterine, nauke i stomatologije. 15. januar , poznat i kao “na vreme” rok za većinu dodiplomskih/pripremnih kurseva. Mart, za kurseve umetnosti i dizajna. 30. Jun, poznat kao “kasni rok” za većinu dodiplomskih/pripremnih kurseva. Prijave primljene nakon ovog roka automatski će se prebaciti u “čišćenje”, tako da studentu nije zagarantovano da će imati priliku da previše bira.

 

Saznaj više na besplatnim konsultacijama

Call Now Button